ЩО ТАКЕ ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ

Державні закупівлі, або Публічні закупівлі – придбання замовником товарів, робіт і послуг у порядку, встановленому Законом України «Про публічні закупівлі»

 

Prozorro — Веб-портал Уповноваженого органу є онлайн-сервісом, що забезпечує створення, зберігання, оприлюднення всієї інформації про закупівлі, проведення електронного аукціону, автоматичний обмін інформацією і документами та користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет.

На період дії правового режиму воєнного стану в Україні КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснює закупівлі відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №1178 від 12 жовтня 2022

ВИДИ ЗАКУПІВЕЛЬ:

Закупівля без використання електронної системи закупівель

Придбання Університетом товарів, робіт та послуг, вартість яких до 50 тисяч гривень відповідно до коду Єдиного закупівельного словника (ДК 021:2015), що не використаний для проведення спрощеної закупівлі або процедури закупівлі, та в інших випадках, передбачених частиною сьомою статті 3 Закону Законом України «Про публічні закупівлі»

Спрощена закупівляпридбання Університетом із використанням електронної системи закупівель товарів, робіт та послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена у пункті 1 частини першої статті 3 Закону Законом України «Про публічні закупівлі»

Процедура закупівлі (відкриті торги, переговорна процедура)


закупівля Університетом із використанням електронної системи закупівель товарів, робіт та послуг, вартість яких дорівнює або перевищує за вартість встановлену у пункті 1 частини першої статті 3 Закону Законом України «Про публічні закупівлі»

ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ:

ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ:

Закупівлі товарів, робіті і послуг здійснюються відповідно до Порядку здійснення закупівель товарів, робіт та послуг у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Електронний майданчик для закупівель, що використовує Університет: https://smarttender.biz/

Ініціатор – відповідальна особа за планування та координацію закупівель структурного підрозділу

Закупівля – закупівля без використання електронної системи закупівель, спрощена закупівля та процедура закупівлі товарів, робіт та послуг

Закупівлі здійснюються відповідно до Єдиного закупівельного словника (ДК 021:2015)

Організація та проведення закупівель відповідно до Закону здійснюються відділом закупівель, уповноваженою особою (особами)

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі здійснюється ініціатором на підставі наступної інформації / документів:

  • прайс-листи виробників та постачальників відповідної продукції,
  • комерційні пропозиції виробників та постачальників (що включають в себе додаткові витрати виробника / постачальника залежно від специфіки конкретного предмета закупівлі)

Спеціалізовані торгівельні майданчики – інтернет ресурси, світові, регіональні та галузеві біржи, статистичні дані офіційних служб статистики України та країн походження товару, дані власних угод і публічна інформація з ProZorro, ціни врегульовані державою (постанови, накази, тарифи), аналітичні та статистичні дані інформаційних видань / агентств тощо.

При підготовці договору для закупівлі без використання електронної системи закупівель ініціатор в обов’язковому порядку проводить моніторинг цінових пропозицій щодо предмета закупівлі, аналіз кваліфікації учасників, їх спроможність виконати умови договору та обирає контрагента з урахуванням принципів здійснення закупівель.

Підтвердженням обрання контрагента та його кваліфікації є, зокрема, але не виключно, моніторинг цінових пропозицій з інформацією про співвідношення цін з умовами договору (порядок оплати, гарантійний строк тощо), документи, що підтверджують дослідження ринку товарів, робіт та послуг.

 У випадку, якщо двічі відмінено спрощену закупівлю через відсутність учасників або двічі відмінено процедуру відкритих торгів через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, визначених Законом, відділ закупівель інформує ініціатора про можливість укладення договору без використання електронної системи закупівель або про проведення переговорної процедури закупівлі.

У вищезазначених випадках підготовка документів здійснюється ініціатором на умовах та з використанням проєкту договору спрощеної закупівлі / відкритих торгів, що були двічі відмінені.

 В окремих випадках відповідно до Закону, зокрема у випадках відсутності конкуренції з технічних причин, існування необхідності захисту прав інтелектуальної власності тощо, може буде здійснена закупівля без використання електронної системи закупівель / переговорна процедура закупівлі, для проведення якої ініціатор подає відповідне обґрунтування з нормативно-правовим актом, що підтверджує відсутність конкуренції, інформацію з реєстрів суб’єктів природних монополій тощо.

При проведенні переговорної процедури закупівлі ініціатор взаємодіє з контрагентом щодо підготовки, погодження та підписання документів, необхідних для проведення зазначеної закупівлі, зокрема, але не виключно, запрошення, протокол переговорів, протокол узгодження ціни, проєкт договору про закупівлю.

Ініціатор несе відповідальність за якість проведеного моніторингу цінових пропозицій, повноту досліджених пропозицій на ринку щодо предмета закупівлі, за надані обґрунтування, підготовку документів тощо з урахуванням чинного законодавства.

Особливості здійснення закупівель щодо виконання робіт з капітального ремонту та надання послуг з поточного ремонту визначаються Порядком планування та проведення ремонтно-будівельних робіт підрядними організаціями в КПІ ім. Ігоря Сікорського, що затверджений наказом ректора в Університеті.

Для оголошення спрощеної закупівлі / процедури закупівлі ініціатор подає до відділу закупівель службову записку із зазначенням кваліфікаційних критеріїв, технічної специфікації, вимог до учасників (наприклад, документи щодо наявності обладнання, матеріально-технічної бази та технологій;  документи щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів тощо) та інформації / документів, що обґрунтовують очікувану вартість предмета закупівлі.

Відділ закупівель після проведення закупівель організовує погодження та підписання договорів, їх оприлюднення в електронній системі закупівель, після чого надсилає ініціаторам на електронні пошти та / або через телеграм-канал інформацію про укладені договори.

Договір та звіт про результати проведення закупівлі надаються ініціатором або відділом закупівель до департаменту економіки та фінансів для реєстрації в Державній казначейській службі України.

Зразки службових записок на закупівлю, та шаблон моніторингу цінових пропозицій знаходяться на сайті https://tender.kpi.ua/law